موقعيت جغرافيايي عراق - shamsa.ir اين سرزمين را از آن رو عراق گفته اند كه از ديگر سرزمين هاي عربي پست تر و در نزديكي درياست. موقعيت جغرافيايي عراق - shamsa.ir موقعيت جغرافيايي عراق - shamsa.irمقالات | زبان کردی، گويش های آن و جايگاه کردی رايج در ايلام اين كه ريشه‌ي واژه‌ي«كرد» چيست و از كجا سرچشمه گرفته است و متعلق به چه حوزه‌ي زباني ... مقالات | زبان کردی، گويش های آن و جايگاه کردی رايج در ايلام مقالات | زبان کردی، گويش های آن و جايگاه کردی رايج در ايلامزولا مکانهای تاريخی. شهرستان کرج دارای ... زولا زولاكتێبخانه ی كوردي ئه وين كتێبخانه ی كوردي ئه وين - بیرۆکەی هه زار قولی شێعر و هه لبه ستی کوردی - كتێبخانه ی كوردي ... كتێبخانه ی كوردي ئه وين كتێبخانه ی كوردي ئه وين